Cách thêm mã PIN để giúp tài khoản của bạn an toàn hơn trên Windows 10

how add pin make your account more secure windows-10

Sử dụng mã PIN và nói lời tạm biệt phải nhập mật khẩu dài và phức tạp để đăng nhập vào Windows 10.Nếu bạn sử dụng mật khẩu để đăng nhập vào Windows 10, bạn nên thêm mã PIN để truy cập nhanh hơn và an toàn hơn vào tài khoản của mình. Nếu bạn đang chạy Windows 10, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, nhưng nhập mật khẩu dài và phức tạp có thể gây rắc rối, khi bạn chỉ cần sử dụng mã PIN.Mã PIN không chỉ là phương thức xác thực ngắn hơn và dễ dàng hơn để đăng nhập, mà theo nhiều cách, nó còn an toàn hơn mật khẩu. Có lẽ một trong những khác biệt lớn nhất giữa mã PIN và mật khẩu là mã PIN được gắn với thiết bị. Nếu ai đó đánh cắp mã PIN của bạn, nó sẽ vô dụng trừ khi kẻ trộm có quyền truy cập vật lý vào máy tính của bạn.

Và vì bạn phải đặt mã PIN cho mỗi thiết bị, nếu ai đó tìm ra mã PIN của bạn, khi sử dụng cùng một tài khoản Microsoft trên các thiết bị có cùng mật khẩu, họ sẽ chỉ có quyền truy cập vào một thiết bị.Trong này hướng dẫn, bạn sẽ học các bước để tạo mã PIN nhanh chóng mở khóa tài khoản Windows 10 của bạn. Và chúng tôi sẽ xem xét các bước để thay đổi cũng như xóa mã PIN khỏi thiết bị của bạn.

Cách tạo mã PIN trên Windows 10

Sử dụng các bước sau để tạo mã PIN để đăng nhập vào Windows 10:

 1. Mở Cài đặt trên Windows 10. 2. Bấm vào Tài khoản.

 3. Bấm vào Tùy chọn đăng nhập.

 4. Trong mục Quản lý cách thức đăng nhập vào phần thiết bị của bạn, hãy chọn phần Mã PIN Xin chào Windows Lựa chọn.

 5. Nhấn vào Thêm vào cái nút.

  Add a Windows Hello PIN on Windows 10

  Thêm mã PIN Windows Hello trên Windows 10
 6. Nhấn vào Kế tiếp cái nút.

 7. Xác nhận mật khẩu hiện tại của bạn để xác minh rằng bạn là ai, bạn nói bạn là ai và nhấp vào Đăng nhập cái nút.

 8. Tạo mã PIN mà bạn sẽ sử dụng thay vì mật khẩu.

  Create personal PIN for Windows 10 account

  Tạo mã PIN cá nhân cho tài khoản Windows 10
 9. Nhấn vào đồng ý cái nút.

Mặc dù về nhiều mặt, mã PIN an toàn hơn mật khẩu, hãy nhớ rằng bạn có thể thêm mã PIN mà không cần đặt mật khẩu trước, vì nó chỉ là một phương thức xác thực thứ cấp.

Cách thay đổi mã PIN trên Windows 10

Sử dụng các bước sau để thay đổi mã PIN hiện tại trên Windows 10:

 1. Mở Cài đặt.

 2. Bấm vào Tài khoản.

 3. Bấm vào Tùy chọn đăng nhập.

 4. Trong mục Quản lý cách bạn đăng nhập vào phần thiết bị của bạn, hãy chọn phần Mã PIN Xin chào Windows Lựa chọn.

 5. Nhấn vào Thay đổi cái nút.

  Change Windows Hello PIN on Windows 10

  Thay đổi mã PIN Windows Hello trên Windows 10
 6. Nhập mã PIN hiện tại theo sau bằng cách cung cấp mã PIN mới.

  Update PIN on Windows 10

  Cập nhật mã PIN trên Windows 10
 7. Nhấn vào đồng ý cái nút.

Cách xóa mã PIN trên Windows 10

Sử dụng các bước sau để xóa mã PIN và quay lại mật khẩu truyền thống trên Windows 10:

 1. Mở Cài đặt.

 2. Bấm vào Tài khoản.

 3. Bấm vào Tùy chọn đăng nhập.

 4. Trong mục Quản lý cách bạn đăng nhập vào phần thiết bị của bạn, hãy chọn phần Mã PIN Xin chào Windows Lựa chọn.

  Remove PIN from Windows 10

  Xóa mã PIN khỏi Windows 10
 5. Nhấn vào Tẩy cái nút.

  Quan trọng: Nếu bạn không chạy Cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2019, phiên bản 1903, các cài đặt có thể trông hơi khác một chút, nhưng các bước vẫn được áp dụng.
 6. Nhấn vào Tẩy nút một lần nữa.

  Confirm remove PIN on Windows 10

  Xác nhận xóa mã PIN trên Windows 10
 7. Xác nhận mật khẩu hiện tại của bạn và nhấp vào đồng ý cái nút.

Bây giờ bạn có thể đăng xuất khỏi tài khoản của mình để kiểm tra trải nghiệm đăng nhập mới. Ngoài ra, khi bạn đã tạo mã PIN, bạn cũng có thể sử dụng nó để đăng nhập vào các ứng dụng và dịch vụ.

Cập nhật ngày 17 tháng 7 năm 2019: Hướng dẫn này ban đầu được xuất bản vào tháng 10 năm 2016 và nó đã được cập nhật để phản ánh những thay đổi với phiên bản Windows 10 mới nhất.