Google Chrome rảnh tay với tiện ích mở rộng Hotword Tìm kiếm bằng giọng nói

google chrome goes hands free with voice search hotword-extension


Giống như mọi thứ trong Google, Hotword Tìm kiếm bằng giọng nói là một sản phẩm beta và một lưu ý quan trọng là tiện ích mở rộng chỉ gửi câu hỏi cho Google khi nghe thấy tiếng OK OK của Google. Nếu bạn muốn thử tính năng mới này, đi qua Cửa hàng Chrome trực tuyến để tải xuống.Nguồn Youtube