Ứng dụng Android

android apps

Chromebook running Android apps Xuất bản trên Ngày 20 tháng 6 năm 2016

Google mang các ứng dụng Android lên Chromebook với tích hợp Cửa hàng Google Play mới trong Chrome OS. Đây là danh sách các thiết bị có ...